Modish Delivery
Good Taste, Great Health
Get Modish Food Design delivered
to your door every day

All Delivery Program – Available in 2 or 4 servings

Health Balance – โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เป็นคอร์สอาหารเพื่อสุขภาพที่ออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีปริมาณแคลอรี่ รวมถึงสัดส่วนของ Macronutrients (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน) และ Micronutrients (เช่น โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส) ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเน้นการควบคุมปริมาณโซเดียม ไขมันอิ่มตัว และคอเรสเตอรอล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี

Weight Control – โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

เป็นคอร์สอาหารสุขภาพที่มีปริมาณแคลอรี่ต่อวันน้อยเหมาะต่อผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก มีการจำกัดพลังงานและปริมาณสารอาหารตามความเหมาะสมทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการลดน้ำหนักสำหรับบุคคลที่ต้องการลดน้ำหนัก โดยหลักการการจัดอาหารและการกระจายพลังงานและปริมาณสารอาหารอย่างเหมาะสม  แต่จะเน้นสารอาหารกลุ่มโปรตีนเพื่อช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ  นอกจากนั้นยังแบ่งมื้ออาหารและของว่างเป็น 5 มื้อ ทำให้ไม่รู้สึกหิวระหว่างวันเพื่อช่วยให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่าง มีประสิทธิผลมากที่สุด โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก โดยเซ็ทอาหารจะประกอบด้วยอาหารหลัก 3 มื้อ และ อาหารว่าง 2 มื้อ รวมพลังงาน ~ 900-1,200 kcal/วัน (Carb:Prot:Fat= 50:30:20)

BODY BOOSTER (LEAN PHRASE) – โปรแกรมสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนัก

เป็นคอร์สเล่นกล้ามเหมาะกับคนออกกำลังกายปานกลางถึงหนักที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยจัดสัดส่วนมื้ออาหารปริมาณโปรตีนและไขมันดีให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของร่างกาย เพื่อส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อและสลายไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและไม่เป็นอันตรายต่อการทำงานของไต

Disease control – โปรแกรมอาหารเฉพาะโรค

เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, มะเร็ง, โรคไตเสื่อมเรื้อรัง

Personalized – โปรแกรมสำหรับคุณโดยเฉพาะ

สำหรับคนที่ต้องการโภชนาการที่เหมาะสมเป็นพิเศษ, มีโรคที่มีความจำเพาะและซับซ้อน, มีข้อจำกัดเยอะในเรื่องการทานอาหารต้องการความดูแลจากแพทย์และนักโภชนาการเป็นพิเศษในเรื่องการทานอาหาร

Weekly Menu

Slide เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ / ลดน้ำหนัก / เสริมสร้างกล้ามเนื้อ / กลุ่มโรค NCDs Monday, 1 June สั่งเลย ไม่เผ็ด | พลังงานเฉลี่ย ~ 1,300-1,500 kcal/วัน - ข้าวต้มขาว + ไก่น้ำมันงา + ผัดผักน้ำมันหอย - ข้าวธัญพืชหมูจิ้มแจ่ว ไม่เผ็ด | พลังงานเฉลี่ย ~ 1,300-1,500 kcal/วัน เผ็ดน้อย | พลังงานเฉลี่ย ~ 1,300-1,500 kcal/วัน - สปาเก็ตตี้โฮลวีทซอสมะเขือเทศกุ้ง Slide เมนูอาหารโรคไต / กลุ่มโรค NCDs Monday, 1 June สั่งเลย ไม่เผ็ด | พลังงานเฉลี่ย ~ 1,300-1,500 kcal/วัน - ข้าวต้มขาว + ไก่น้ำมันงา + ผัดผักน้ำมันหอย - ข้าวธัญพืชหมูจิ้มแจ่ว ไม่เผ็ด | พลังงานเฉลี่ย ~ 1,300-1,500 kcal/วัน เผ็ดน้อย | พลังงานเฉลี่ย ~ 1,300-1,500 kcal/วัน - สปาเก็ตตี้โฮลวีทซอสมะเขือเทศกุ้ง