Project Description

สำหรับ – ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง

พลังงานเฉลี่ย / วัน Small size = 1,500 kcal
Large size = 1,800 kcal

✨ Improve nutritional status
✨ Decreased infection risk
✨ Boost immunity
One day set = 3 meals + Salad 1 box

** ราคาของคอร์สอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์โภชนาการและความซับซ้อนของตัวโรค ทั้งนี้จะมีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Order Now!