Project Description

สำหรับคนที่ต้องการโภชนาการที่เหมาะสมเป็นพิเศษ

เหมาะสำหรับคนที่ มีโรคที่มีความจำเพาะและซับซ้อน
มีข้อจำกัดเยอะในเรื่องการทานอาหาร

✨ คอร์สอาหารขึ้นอยู่กับแพทย์และนักโภชนาการจะพิจารณาให้ตามรายบุคคล
✨ คิดคำนวณและจัดอาหารโดยเฉพาะตามรายบุคคล

** ราคาของคอร์สอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์โภชนาการและความซับซ้อนของตัวโรค ทั้งนี้จะมีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Order Now!