Talk About Us,
Modify + Dish = Modish

อาหารโมดิชไม่ใช่
อาหารคลีนแบบที่
หลายคนเข้าใจ

เราเน้นการปรุงอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และป้องกันการเกิดโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยตรง

เราเน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพดี สดสะอาด ใช้ไขมันดีช่วยในการลดคอเรสเตอรอล และส่งเสริมสุขภาพหัวใจ เราควบคุมปริมาณน้ำตาลและโซเดียม มีการใช้เครื่องปรุงโซเดี่ยมต่ำในการปรุง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด

fresh salad
สำหรับผู้ป่วยไขมันสูง

อาหารโมดิชเหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการทานเพื่อดูแลสุขภาพ หรือกลุ่ม Healthy Eating
 • ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคน วัยที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคไต
 • ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก แบบปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
 • ผู้ที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่ไม่มั่นใจว่าควรทานอย่างไร
“หรือผู้ที่มีความต้องการเฉพาะด้านสุขภาพ ก็สามารถปรึกษาแพทย์และนักโภชนาการของทางร้าน เพื่อจัดอาหารพิเศษเฉพาะท่านได้”

นอกจากนี้ เรามีการคิดค้นและปรับปรุงเมนูอาหารร่วมกับเชฟ เพื่อให้คุณได้ทานอาหารที่อร่อย หลากหลาย และดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าคุณจะทานโมดิชด้วยเหตุผลใด เราก็สามารถจัดอาหารให้คุณได้ เพื่อให้คุณมีความสุขกับการทานอาหารในแต่ละวัน

ก่อนจะมาเป็น Modish Food Design

เริ่มต้นจากการทำอาหารทานกันเองในหมู่เพื่อน ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา…

โดย คุณนุ้ย (ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล) ที่ชื่นชอบการทำอาหาร ใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบที่ต้องสด สะอาด และถูกหลักอนามัย อีกทั้งยังมีการคำนวณพลังงานและสารอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการอยู่เสมอ

โดยมีผู้ร่วมวงและปรุงอาหารร่วมกันเป็นประจำคือ คุณดอย (นพ. กฤตชัย โสภากร) และคุณนุ่น (ไอรินลดา สิงหศิลารักณ์)

Our Team

Slide “ถ้าหากคุณเป็นคนที่เชื่อว่า สุขภาพที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราและคนที่เรารัก คุณก็จะค้นพบความจริงที่ว่า "อาหารที่ดี"
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างขาดไม่ได้เช่นกัน คำว่า สุขภาพที่ดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องการจะมีก็สามารถซื้อหาได้ในทันที
แต่เกิดจากการที่เราสะสมและสร้างมันเเต่เนิ่นๆ ก่อนที่มันจะสายเกินไป”

Manager / ผู้จัดการ - โจ ณัฐพล อัศวชิิตานนท์ - สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้าน Information communication technology from Mahidol University 2005 “เพราะเราเป็นแพทย์ ตอนดูแลคนไข้ใน รพ. เราสั่งอาหารตามหลักการให้ผู้ป่วยกินในโรงพยาบาล
(หมายถึงอาหารที่ปรุงโดยฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์) พบว่าผู้ป่วยคุมโรคได้แต่พอกลับบ้านมา
ตรวจตามนัดที่โอพีดี ก็จะพบเสมอว่าโรคมักคุมได้ไม่ดีเพราะผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติเรื่องการกินได้เหมือนตอนอยู่โรงพยาบาล
ทั้งนี้อาจด้วยเรื่องไม่มีความรู้มากพอ ยุ่งยากเพราะต้องปรุงพิเศษหรือลำบากในการหาวัตถุดิบ เลยกินตามที่สะดวก
ส่งผลให้โรคควบคุมไม่ได้ เคยส่งไปให้ความรู้สอนโดยนักโภชนาการก็ทำไม่ได้อยู่ดี จึงเป็นที่มาว่าถ้ามีคนที่ปรุงอาหารที่สามารถช่วย
ส่งเสริมการรักษาโรคให้เค้ากินน่าจะดีเพราะจะช่วยให้โรคดีขึ้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เจอเวลาดูผู้ป่วยจริงสู่การ
เป็นที่ปรึกษาบริษัท โมดิช ฟู้ด ดีไซน์ จำกัด เพื่อออกแบบอาหารให้สามารถควบคุมรักษาโรคได้ เช่น คนไข้โรคเบาหวาน โรคไต
โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น”
Co-Founder & Nutrition Consultant / อายุรแพทย์โภชนาการคลินิก นุ้ย ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล - สำเร็จหลักสูตรเฉพาะทางด้านโรคอ้วนและโภชนาการคลินิก จาก Boston University, USA ปี 2014
- สําเร็จหลักสูตร Fellowship in Clinical Nutrition and Bariatric Medicine จาก University of Alberta, Canada ปี 2014
- สําเร็จหลักสูตรเฉพะทางด้านอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิริราช ปี 2010
- สําเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2004 ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนากร
(National Board of Physician Clinical Nutrition) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับอนุมัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ จากแพทยสภา
- ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“เคยคิดอยู่เสมอว่าคงจะดีถ้าอาหารทุกจานที่เรากินมีการคำนวณสัดส่วนอาหาร
ใช้วัตถุดิบที่ดีและรสชาติก็ยังดีอีกด้วย เราจึงเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เราจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด คิดคํานวณทุกอย่างโดยละเอียด เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆ ในระยะยาว ไม่ใช่แค่ชั่วคราว”
Co-Founder - นุ่น ไอรินลดา สิงหศิลารักณ์ สําเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน Financial Economics from Boston University, USA 2013 “บางครั้งเราออกกําลังกายอย่างถูกวิธีแล้ว แต่ผิดที่การเลือกกินอาหาร ก็เหมือนการขับรถเชื้อเพลิงไม่พอจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร” Co-Founder / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ - ดอย นพ.กฤตชัย โสภากร - แพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ สําเร็จหลักสูตรเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศิริราช (Orthopaedic surgeon) ปี 2011
- สําเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2003
“เคยคิดอยู่เสมอว่าคงจะดีถ้าอาหารทุกจานที่เรากินมีการคำนวณสัดส่วนอาหาร
ใช้วัตถุดิบที่ดีและรสชาติก็ยังดีอีกด้วย เราจึงเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เราจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด คิดคํานวณทุกอย่างโดยละเอียด เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆ ในระยะยาว ไม่ใช่แค่ชั่วคราว”

สําเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน
Financial Economics from Boston University, USA 2013

นุ่น ไอรินลดา สิงหศิลารักณ์ ,
Co-Founder
“บางครั้งเราออกกําลังกายอย่างถูกวิธีแล้ว แต่ผิดที่การเลือกกินอาหาร ก็เหมือนการขับรถเชื้อเพลิงไม่พอจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร”

 • แพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ สําเร็จหลักสูตรเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
  โรงพยาบาลศิริราช (Orthopaedic surgeon) ปี 2011
 • สําเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2003
ดอย นพ.กฤตชัย โสภากร ,
Co-Founder / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกระดูกและข้อ
“เพราะเราเป็นแพทย์ ตอนดูแลคนไข้ใน รพ. เราสั่งอาหารตามหลักการให้ผู้ป่วยกินในโรงพยาบาล (หมายถึงอาหารที่ปรุงโดยฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์) พบว่าผู้ป่วยคุมโรคได้แต่พอกลับบ้านมาตรวจตามนัดที่โอพีดี ก็จะพบเสมอว่าโรคมักคุมได้ไม่ดีเพราะผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติเรื่องการกินได้เหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลทั้งนี้อาจด้วยเรื่องไม่มีความรู้มากพอ ยุ่งยากเพราะต้องปรุงพิเศษหรือลำบากในการหาวัตถุดิบ เลยกินตามที่สะดวกส่งผลให้โรคควบคุมไม่ได้ เคยส่งไปให้ความรู้สอนโดยนักโภชนาการก็ทำไม่ได้อยู่ดี จึงเป็นที่มาว่าถ้ามีคนที่ปรุงอาหารที่สามารถช่วยส่งเสริมการรักษาโรคให้เค้ากินน่าจะดีเพราะจะช่วยให้โรคดีขึ้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เจอเวลาดูผู้ป่วยจริงสู่การเป็นที่ปรึกษาบริษัท โมดิช ฟู้ด ดีไซน์ จำกัด เพื่อออกแบบอาหารให้สามารถควบคุมรักษาโรคได้ เช่น คนไข้โรคเบาหวาน โรคไตโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น”

 • สำเร็จหลักสูตรเฉพาะทางด้านโรคอ้วนและโภชนาการคลินิก จาก Boston University, USA ปี 2014
 • สําเร็จหลักสูตร Fellowship in Clinical Nutrition and Bariatric Medicine จาก University of Alberta, Canada ปี 2014
 • สําเร็จหลักสูตรเฉพะทางด้านอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิริราช ปี 2010
 • สําเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2004 ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนากร (National Board of Physician Clinical Nutrition) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับอนุมัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ จากแพทยสภา
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นุ้ย ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล,
ที่ปรึกษาด้านโภชนาการ /
อายุรแพทย์โภชนศาสตร์คลีนิค
“ถ้าหากคุณเป็นคนที่เชื่อว่า สุขภาพที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราและคนที่เรารัก คุณก็จะค้นพบความจริงที่ว่า “อาหารที่ดี” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างขาดไม่ได้เช่นกัน คำว่า สุขภาพที่ดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องการจะมีก็สามารถซื้อหาได้ในทันที แต่เกิดจากการที่เราสะสมและสร้างมันเเต่เนิ่นๆ ก่อนที่มันจะสายเกินไป”

 • สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้าน Information communication technology from Mahidol University 2005
โจ ณัฐพล อัศวชิตานนท์,
Manager / ผู้จัดการ

Our Service

Delivery
Food Product
Other Product
Catering
Cooking Class

Our Catering

Modish Cooking Class

Our Media

Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide