Catering ของ Modish ไม่ใช่การบริการจัดเลี้ยงอาหารทั่วไป
เราเสริฟความอร่อยและสุขภาพดีตามหลักโภชนาการ
เพื่อความสุขของผู้รับประทานอาหาร

บริการของเรามีความพิเศษตรงที่ เราสามารถจัดอาหารหรือของว่างให้ตรงกับความต้องการด้านสุขภาพของลูกค้า รวมถึงความเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรค
เพราะเรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการโดยเฉพาะ
คุณจึงมั่นใจได้ว่าบริการของเราตอบโจทย์ความต้องการครบทั้งด้านความอร่อยและถูกหลักโภชนาการอย่างแน่นอน

Contact US