เพราะสุขภาพดี สร้างได้ด้วยการกินอาหารที่ดี และการกินอาหารที่ดีนั้น เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง

“You are what your eat” ด้วยเหตุนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการของเราอยากส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้รับประทานอาหาร
ด้วยการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่เรียบง่ายและเป็นกันเอง เสมือนครัวที่บ้านของทุกคน คุณจะได้เรียนรู้และลงมือทำอาหารด้วยตัวเอง
พร้อมสนุกกับกิจกรรมที่เราสอดแทรกความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อจบคลาสแล้ว คุณจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
และเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Contact US